Zasady udostępniania dokumentacji

Zasady udostępniania dokumentacji

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej pobierane są zgodnie z obowiązującymi od 4 maja 2019 roku przepisami wyłącznie od pacjentów, ich ustawowych opiekunów lub osób upoważnionych przez pacjentów którzy po raz kolejny w żądanym okresie występują pisemnie o wydanie dokumentacji.

Od 1 września 2019 maksymalne stawki wynoszą:
  • 0,33zł - za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona) 
  • 1,39 zł – za elektroniczny nośnik danych 
  • 9,67 zł - za wyciąg lub odpis dokumentacji(1 strona)